LEV – Obecná charakteristika znamení

lev

Lvi jsou pokládáni za vznešené a ušlechtilé. Mají zdravou hrdost a ve svém okolí tedy dominují. Jsou to rození vládci. Jejich mysl je velkorysá a noblesní. Mají důstojné chování a svému okolí imponují, aniž by se zvlášť namáhali. Jejich základním posláním je bití se za dobrou věc a prokazování lidem službu a to i za cenu vlastních obětí. Za všech okolností hýří statečností, někdy však jejich statečnost působí trochu směšně. Na přestárlého opelichaného lva, který chce neustále prokazovat svou statečnost je pohled dosti smutný.
Lvi jsou však plni radosti a veselí. Kamkoliv lev vkročí, tam šíří atmosféru tepla a laskavosti. I když někde panuje truchlivá nálada, po jeho příchodu se vše rychle změní. Lvi jsou skutečně sluneční děti. Dobré pohody a nálady kolem ovšem nedosahují jakýmkoliv vtipkováním nebo vyprávěním anekdot, ale již svou pouhou přítomností, svou osobností. Ta totiž přirozeným a otevřeným způsobem příznivě ovlivňuje jeho okolí.
Lev má silnou sebedůvěru a o svou osobu nemá starost. O to více se zajímá o starosti jiných. Snaží se pomáhat, kde může, a to takovým způsobem, že se nemusíme stydět jeho pomoc přijmout. Často si vytyčuje vysoké cíle a jeho styl myšlení má v sobě cosi královského.

Mezi jejich zápory spadá špatná úvaha a odhady charakteru a chování jiných lidí, proto také často dochází k trpkým zklamáním. Přitom však tyto sluneční děti nemohou pochopit, jak je to možné, že někdo zklamal jejich důvěru. Jsou často dobrým objektem a terčem různých podvodníků a příživníků. Může za to jejich naivita a neschopnost poznat skutečný život a charaktery lidí kolem. Také kvůli své nadměrné hrdosti se mohou dostat do neobyčejných potíží, může se dokonce stát, že jsou zavřeni do klece a vystaveni opovržení. Nenechají se tím však rozhodit, velkoryse to přehlíží a když jsou vypuštěni, chovají se, jakoby se nic nestalo.

Lev ovlivněným znamením Raka
Mokré znamení Raka zeslabuje ohnivost Lva a to podstatným způsobem. Mizí jeho velkolepost, nadhled, velkorysost a občas se objevuje touha po lásce a harmonii. Lev se stává přívětivějším, vstřícnějším, ochotnějším pomoci. Pro velké vedoucí postavení to není nejpříznivější kombinací. Zato v oblasti umění, vyžadující při tvůrčím rozmachu větší citovost, se skýtají dobré šance. Starší lvi mají pak i určité alibi pro svůj sklon k pohodlnosti. Ovšem někdy propukne vnitřní boj mezi rozkolísanými city lva a raka a pak se v nepříznivém případu navenek může dostat celkem chladná kalkulace, dokonce i zbytečně vypočítavá opatrnost.

Lev ovlivněný znamením Panny
Velkorysost lva se vlivem chladného znamení Panny výrazně oslabuje a namísto prezentace navenek se lev obrací k sobě samému. Aniž by slevil byť maličkost ze své samolibosti, začíná se stávat opatrnějším, hospodárnějším, spořivějším. Což mu rozhodně neuškodí. Věci tak posuzuje jen z nadhledu, je více důsledný, metodický, přesný a více se zaměřuje na pořádek. Více se věnuje i vlastnímu materiálnímu zabezpečení. V partnerství je více pozorný k milovanému protějšku. Je více zodpovědný, ale bohužel i více kritický a lpějící na detailech.


LÁSKA

Lvi jsou sice velkými milovníky ale jen zřídka nacházejí vhodného partnera. Mají sice srdce na dlani ale se silným partnerem soupeří a slabšího vyhladí. Neustálý boj ho je ale velmi vysilující a na lvovi je brzy vyčerpání znát.
Lvi milují společnost, vzruch a nesnesou být někde v ústraní. Pro svou lásku jsou schopni cokoliv obětovat, ale zpravidla se nedočká vděku od druhé strany. Když zahořkne, nelítostně a zcela okamžitě přemění svého partnera ve sluhu. Láska se pak z nádherného křehkého vztahu mění v zašlou vybledlou fotografii nad postelí.
Jsou sebevědomí, hrdí, a to dokonce i tehdy, když nemají na co. Rádi flirtují, rádi se hezky oblékají. Kladou ale na partnera veliké požadavky, a čekají, že se pokorně bude plazit na kolenou a tak nemají moc úspěch.
Zpočátku bývá v sexu spíše pasivní, protože se jedná o královnu, nebo krále. Ale brzy se mění v divokou kočku, která dokáže i nezvyklými způsoby partnera zcela uspokojit a vysát. Po aktu spokojeně zafuní a odpočívá, neuškodí ani krátký spánek ale v pohodlné poloze, žádná romantika.

 

Content Protection by DMCA.com