LEV – Vhodní partneři

zlaté snubní prsteny na knize

Lev je hvězdou a jsou si toho vědomi. Nespokojí se s nějakou chudinkou. Vědí, co chtějí a umí to dát jasně najevo. Může si vybrat mezi dvěma základními taktikami – hladově se vrhnout nebo nenasytně přít a postupně tak dráždit k nepříčetnosti- svými půvaby, oblečením, vzrušujícím prostředím, chováním. Mají snahu určovat dobu, místo, tempo a způsob. Měli by však být schopni se přizpůsobit, protože potřebují dosáhnout vrcholku.


NEJVHODNĚJŠÍ PARTNEŘI:
Beran, Blíženec, Váhy, Střelec


Partner ve znamení Berana

Beran dokáže svým plamenem ozářit široké okolí a oheň lvi velice vábí. Zapomíná však, že oheň se může rozšířit a všechno spálit. Lvi jsou rádi obdivováni a pokud s ním Beran flirtuje, cítí se jako hvězda Hollywoodu. základní podmínkou soužití je ovšem prostá rovnoprávnost. Horší situace nastává tehdy, když lev začne Berana nutit dělat to, co on nechce. Pokud stojí Beran na svých vlastních nohou, pokud je někde jinde vedoucí silou, vše je v pořádku protože o další vedoucí postavení nestojí. Má totiž dostatek sil k obraně i jiné bitevní pole, na které se může kdykoliv uchýlit. Kompromis, který přijmou, je nakonec přesvědčí, že společnými silami jsou schopni vytvořit velkolepé partnerství.
Na sexu mají oba enormní zájem. V posteli zasypává Lev Berana romantickými gesty tak dlouho, až vzplane. Beran i Lev se střídavě utkávají o vedoucí úlohu, ale vzájemná tělesná přitažlivost je tak silná, že na vyvrcholení se nakonec shodnou a Beran Lva nikdy nezklame.

Partner ve znamení Blíženců
Vzájemný vztah se vyvíjí pomalu. Přátelství, které je stimulováno intelektuální shodou postupně přerůstá v bližší vztah. Blíženec ochotně Lvovi přihrává a trvale mu vykládá, jak je fantastický a jak moc se mu líbí. Pokud ho stále opěvuje, musí se Lev smířit s jeho proměnlivou náladou a jeho požadavkem po svobodě. Blíženec má upřímnou snahu se o Lva starat. Spolu pak vytvoří osu, kolem které se točí celý jejich svět. Oba jsou společenští a tak nejen vyrážejí na nejrůznější akce ale vybudují si královský dvůr, ve kterém občas uspořádají velkorysou a zábavnou hostinu. Poněkud tím trpí ale finance. Horší je však, pokud se Blíženec v přemíře svobody začne ohlížet i po nějaké jiné polovičce. S rozvodem je třeba počkat, protože Blíženec se rád vrací. Pak je možno mu to pořádně osolit. Sex ovládají fantasticky. Z počátku hrají zábavnou hru při které se duševně i tělesně přibližují, až Lva vynalézavost Blížence vyvede na vrchol blaha.

Partner ve znamení Vah
Lev je šarmem a smyslem pro humor Vah magicky přitahován a Váhy jsou doslova očarovány dominancí a nápadnou, nespoutanou sexuálností Lva. Oba jsou společensky založeni, protože touží po uznání veřejností. Samozřejmě, že přitom Lev musí hrát vedoucí roli. Žádné dobrodružství jim není cizí, Časem však poznají, že to není nejlepší, co by chtěli, nebývá dostupné a že chvíle klidu mají také své kouzlo. Oba si najdou svou malou oblast, kde lze ještě nějaké to dobrodružství zažít. Vzájemný obdiv drží partnerství pohromadě, a to i navzdory tomu, že si ponechávají docela dost svobody. Samozřejmě že tu a tam dojde k povrchovým škrábancům. A Lev sem tam musí odhánět své konkurenty. Ale ať se v zákulisí děje cokoliv, navenek drží pár pospolu, září suverenitou, velkorysostí, příjemným vystupováním a také tvůrčími nápady a především svým vytříbeným vkusem. Sex Lva je jiný než Vah, ale dohromady se snesou. Při správném zacházení lze i Váhy donutit k velkým výkonům. Musí však nakonec Lva pochválit a nepřetížit nebo spíše nepřevážit..

Partner ve znamení Střelce
Obě ohnivá znamení jsou předem předurčené k úspěchu. Střelec dokáže Lvovi svou jiskřivou osobností nadchnout a také jeho lichocení je Lvovi velice příjemné. Ocení, že je schopný být rovnocenným partnerem a že sdílí její nezdolný optimismus. Střelcům se Lvi líbí a dokážou se jím i patřičně chlubit. I když se oba tváří jako vůdci, může být partnerství jak navenek, tak i v soukromí, úspěšné. Musí se však vzájemně chválit, Lvovi pro jeho vzhled a suverénní chování, Střelce zase za jeho inteligenci a znalosti. Bez trochy žárlivosti to sice nejde, ale každodenní soužití a starosti všedního dne dokáží ledacos urovnat. Ovšem vládci potřebují mít také nějaké poddané a tak se rádi obklopují jinými, kterým se upřímně snaží radou i peněžně pomoci, co to jde. Ovšem snaží se i když to nejde, a tak na to někdy doplatí a mají prázdné kapsy.
Svým sexuálním choutkám vycházejí zcela vstříc a to velmi často. Jejich styk má dobrodružnou ale vyrovnanou povahu. Lev se těší z neotřelých způsobů Střelce a ten zase miluje bezstarostnost, se kterou se mu Lev oddá. Střelcovou slabou stránkou je však věrnost. Střelec je nejprve velmi velkorysý a silný ale jeho láska pozvolna ochabuje a do jeho duše se pomalu vkrádají pochybnosti, což Lva velmi zraňuje.

Content Protection by DMCA.com