TEST – Máte šestý smysl?

vesmír a nápis říkající věřte v sebe

Co je šestý smysl? Intuice, schopností vědět, co se stane, dřív, než se tak skutečně stane. Někdy se také vykládá jako mimosmyslové vnímání.
Zjistěte jaké je vaše mimosmyslové vnímání a intuice pomáhající vám v každodenním životě.

Návod:
Pište si na kus papíru své odpovědi – např. 1b), 2c). Na konci testu je řešení, jak spočítat svůj výsledek.

1. Když zvoní telefon, tušíte, kdo volá?

a) Často
b) Občas
c) Jen když čekám od někoho hovor

2. Zdál se vám sen, který se odehrával u vás doma. A objevila jste zcela nový pokoj, který tam předtím nebyl. Vyložíte si to tak, že
a) Se vám otvírá mysl zcela novým možnostem
b) Se brzy stane něco neočekávaného
c) Potřebujete více prostoru

3. Kdybyste sázela v loterii. Vsadila byste nejspíš čísla
a) Jakákoliv náhodná, co my zrovna přijdou na mysl
b) Svá šťastná čísla
c) Spojená s výročími, narozeninami svých blízkých

4. O lásce na první pohled si myslíte, že
a) Je možná a že si touto cestou může člověk najít spřízněnou duši
b) Se to může stát
c) Nic takového není. Láska potřebuje čas aby vydržela

5. Měli jste někdy předtuchu něčeho, co se později skutečně stalo?
a) Často
b) Málokdy
c) Nikdy

6. Jako dítě jste nejvíc času strávili nad
a) Hrou s imaginárním kamarádem
b) Kreslením nebo jinou kreativní činností
c) Čtením nebo sledováním pořadů v televizi

7. Když jste napsledy nemohli najít klíče jste se spoléhali na
a) Svůj instinkt, tušení, kde by mohli být
b) Pamět, která vám pomohla vzpomenout si, kde jste je naposledy měla, nechala
c) Pomoc někoho jiného, který vám řekl, kde je naposledy viděl

Spočítejte, kolik odpovědí se stejným písmenem odpovědi máte. A podle toho, jaké převažuje – např. nejvíc b) si přečtete svůj výsledek.

Výsledky:

Převážně odpovědi A
Jste skutečná vědma, jasnovidec!
Své sny si pamatuje velice přesně a živě a věříte, že přinášejí náhled do budoucnosti. Míváte také často předtuchu něčeho, co se stane. Pokaždé samozřejmě nechápete spojitost, nebo kde se tyto mimosmyslové signály berou, ale máte sklon jim přikládat větší váhu, než ostatní.

Převážně odpovědi B
Spoléháte se na svůj šestý smysl.
Dokážete vnímat lidi a události kolem sebe lépe než ostatní. Využijte svůj šestý smysl a nechte ho, aby vás častěji vedl životem. Naučte se více číst v nevyřčených zprávách z jemných náznaků jako je například řeč těla. Věřte víc v sebe, ve své pocity a předtuchy.

Převážně odpovědi C
Stojíte nohama zcela pevně na zemi.
Rozhodujete se na základě faktů. Důležitá je pro vás hmatatelná realita, tedy vše co vidíte a je jasně průkazné. To však neznamená, že se uzavíráte před něčím novým a neznámým. Přesto začněte více věřit více vlastním pocitům a intuici než vše rozhodnete jen na základě ověřených faktů.

Content Protection by DMCA.com